Accessibility Tools

Ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας από τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της διυπηρεσιακής συνεργασίας

Στόχος

Το έργο συμβάλλει άμεσα στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, η οποία αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη και μάλλον υποτιμημένη μορφή έμφυλης βίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Το έργο TEAMWORK 2 αποτελεί άμεση συνέχεια του χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Rights Equality Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έργου TEAMWORK 1 (το οποίο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022), οι ερευνητικές δραστηριότητες του οποίου οδήγησαν σε καλύτερη κατανόηση του ζητήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και σε μια σειρά συστάσεων που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Το έργο Teamwork 2 υιοθετεί τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 1. Ενίσχυση της πρόληψης και της αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι θα βοηθήσουν εταιρείες/ οργανισμούς να υιοθετήσουν αποτελεσματικές εσωτερικές πολιτικές (Πακέτο Εργασίας 2).
 2. Βελτίωση της προστασίας των θυμάτων/επιζώντων ατόμων και ενδυνάμωσή τους να καταγγείλουν το πρόβλημα μέσω της δημιουργίας νέων ευρέως προσβάσιμων υπηρεσιών (Πακέτο Εργασίας 3).
 3. Ενίσχυση της διυπηρεσιακής συνεργασίας και ανάπτυξη τοπικών/περιφερειακών/εθνικών δικτύων που θα συμβάλλουν στην πρόληψη και τον περιορισμό του προβλήματος (Πακέτο Εργασίας 3 & 4).

Τέλος, μια οριζόντια αρχή της υλοποίησης του έργου είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων, της ποικιλομορφίας και της μη διάκρισης.

Υπόβαθρο

Ποιο πρόβλημα στοχεύει να αντιμετωπίσει το έργο;

Το έργο TEAMWORK 1 κατέδειξε ότι η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ένα επίμονο πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι όμοιοι στις διάφορες χώρες. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι: 1) η ανεπάρκεια του συστήματος προστασίας και στις τέσσερις χώρες που συμμετείχαν στο έργο (κατακερματισμός της νομοθεσίας, ελλείψεις στην εφαρμογή, χαμηλό επίπεδο δικτύωσης μεταξύ των φορέων και οργανισμών που ασχολούνται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), 2) χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα τόσο μεταξύ των εργοδοτών/ριών όσο και των εργαζομένων, το οποίο συνδέεται επίσης με την υποαναφορικότητα και την έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, και 3) έλλειψη δομών που θα συνέβαλλαν στη διαρκή πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Το TEAMWORK 2 θα αντιμετωπίσει, συνακόλουθα, τις κύριες ανάγκες που έχουν εντοπιστεί στις ερευνητικές εκθέσεις του προηγούμενου έργου:

 • Ανάγκη ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων τόσο των εργοδοτών/ριών όσο και των εργαζομένων για την αντιμετώπιση του προβλήματος
 • Ανάγκη βελτίωσης της πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης
 • Ανάγκη για υιοθέτηση προσέγγισης ανοικτής στην εμπλοκή πολλών ενδιαφερομένων μερών και στην δημιουργία τοπικών/ περιφερειακών/ εθνικών δικτύων για την εξάλειψη του προβλήματος

Στόχοι

Το έργο θα ξεκινήσει με την κατάρτιση των εκπαιδευτών/ριών και των εμπλεκόμενων φορέων (Πακέτο Εργασίας 2), με τον σχεδιασμό των σεμιναρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις επιχειρήσεις (Πακέτο Εργασίας 3), με τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών από τα Helpdesks (Πακέτο Εργασίας 3), καθώς και με τη συλλογή δεδομένων για τη μέτρηση του αντίκτυπου της ως άνω παρέμβασης.Το έργο θα ξεκινήσει με την κατάρτιση των εκπαιδευτών/ριών και των εμπλεκόμενων φορέων (Πακέτο Εργασίας 2), με τον σχεδιασμό των σεμιναρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις επιχειρήσεις (Πακέτο Εργασίας 3), με τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών από τα Helpdesks (Πακέτο Εργασίας 3), καθώς και με τη συλλογή δεδομένων για τη μέτρηση του αντίκτυπου της ως άνω παρέμβασης.

Θα δημιουργηθούν δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα φύλο, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή και η μη διάκριση, στοχεύοντας να προσεγγίσουμε γυναίκες όσο και στους άνδρες αλλά και άτομα με άλλο φύλο, άτομα με αναπηρία και άτομα που ανήκουν σε μειονότητες.

Το έργο TEAMWORK 2 θα ολοκληρώσει τα παρακάτω πακέτα εργασίας με σκοπό να επιφέρει συστημική αλλαγή:

 1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων πολλαπλασιαστών (ατόμων/ οργανισμών) και της συνεργασίας ποικίλων φορέων για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση των εθνικών πολιτικών πρόληψης – εκπαίδευση των εκπαιδευτών/ριών ( train the trainers, Πακέτο Εργασίας 2)
 2. Ενίσχυση της προστασίας των ατόμων που έχουν βιώσει έμφυλη βία (στον χώρο εργασίας) μέσω της εισαγωγής και ευρύτερης διάδοσης νέων υπηρεσιών (Πακέτο Εργασίας 3)
 3. Ενίσχυση της επικοινωνίας και της ευρύτερης διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής ανταλλαγής που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς και αξιοποίησης των εργαλείων, των προσεγγίσεων και των αποτελεσμάτων του έργου (Πακέτο Εργασίας 4).

Συνεργάτες 

 • Diesis

  Το Δίκτυο Diesis ιδρύθηκε το 1997 και είναι ένα από τα ευρύτερα δίκτυα που ειδικεύονται στην υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας. Στόχος του δικτύου Diesis είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Μαζί με τα μέλη τους, υποστηρίζουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας με την ανταλλαγή γνώσεων μέσω της μάθησης από ομότιμους, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της διατομεακής και διακρατικής ανταλλαγής καλών πρακτικών και της έρευνας.

  Με ποικίλα προφίλ, υπόβαθρο και καταγωγή, η ομάδα μας ασχολείται ενεργά με την υλοποίηση δραστηριοτήτων βασισμένων στη γνώση, όπως κατάρτιση, σχεδιασμός έργων, συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια και έρευνα. Ως επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας, ο κύριος σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε τα μέλη μας και όχι να μεγιστοποιούμε τα κέρδη μας. Ένας από τους τομείς που εστιάζουμε είναι η “Ισότητα και δικαιώματα”, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 • Yambol Chamber of Commerce and Industry /YCCI/, Bulgaria

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Yambol /YCCI/, Βουλγαρία είναι μια οργάνωση επιχειρηματιών στην περιοχή Yambol, που ιδρύθηκε το 1993. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, περιφερειακή δομή του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Αποστολή του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση της ανάπτυξης ενός ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η διευκόλυνση διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το Επιμελητήριο υποστηρίζει, προωθεί, εκπροσωπεί και προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των μελών του, τους παρέχει διάφορες υπηρεσίες, προωθεί την ευρωπαϊκή και διεθνή ολοκλήρωση σε περιφερειακό επίπεδο . Το YCCI έχει βασικό ρόλο στον καθορισμό της περιφερειακής πολιτικής στον τομέα της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του εμπορίου.

  Ως εργοδοτική οργάνωση που εκπροσωπείται σε εθνικό επίπεδο, η YCCI ερευνά τακτικά τις απόψεις των επιχειρήσεων της περιοχής σχετικά με τους κανονισμούς στη Βουλγαρία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των δομών της και μέσω της συμμετοχής της σε διάφορα φόρουμ, ενώ προτείνει αλλαγές για τη βελτίωση της νομοθεσίας οικονομικής ανάπτυξης.

 • Surt

  Η SURT είναι μια οργάνωση γυναικών που εδρεύει στη Βαρκελώνη (Ισπανία) με 30 χρόνια εμπειρίας που εργάζεται για την ενδυνάμωση των γυναικών. Από την ίδρυσή της, το 1993, το SURT είναι μια οργάνωση γυναικών που έχει δεσμευτεί στις αξίες της ισότητας των φύλων, της ένταξης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής αλλαγής, η οποία λειτουργεί με διαφάνεια, επαγγελματισμό και κοινωνική αποτελεσματικότητα.

  Ο οργανισμός εργάζεται για την υλοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων των γυναικών και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου, την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών, της αυτονομίας και της ηγεσίας τους, από μια ολοκληρωμένη θεώρηση που περιλαμβάνει τις διάφορες διαστάσεις της ενδυνάμωσης: οικονομική, προσωπική, κοινοτική, κοινωνική και πολιτική.

 • CARDET

  Η CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στην εκπαίδευση ενηλίκων, τη γλωσσική εκμάθηση, τις ψηφιακές δεξιότητες, την ένταξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Η ομάδα μας, σε συνεργασία με την EAEA, ανέπτυξε πρόσφατα τη στρατηγική δια βίου μάθησης 2021-2027 για την Κύπρο, εμπλέκοντας διάφορα υπουργεία, κυβερνητικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 • Oxfam

  Η Oxfam είναι μια διεθνής συνομοσπονδία 20 οργανώσεων που συνεργάζονται με εταίρους και τοπικές κοινότητες σε περισσότερες από 80 χώρες. Το όραμα του Oxfam είναι ένας δίκαιος κόσμος χωρίς φτώχεια, όπου οι άνθρωποι εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται ισότιμα, απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους ως πλήρεις πολίτες και μπορούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.

  Η Oxfam Italia συμμετέχει σε εγχώρια και διεθνή προγράμματα για τη στήριξη των πιο ευάλωτων ατόμων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (μεταναστευτική κρίση και φυσικές καταστροφές), ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των καταλυμάτων και την πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό νερό. Η Oxfam Italia υλοποιεί εθνικά και διεθνή προγράμματα με εταίρους και ιδρύματα για την αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου και την ενδυνάμωση των γυναικών, των κοριτσιών και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ώστε να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες και δικαιώματα, συνεργαζόμενη με πολλούς εταίρους στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο (όπως οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με βάση τη βάση και φεμινιστικά κινήματα).

 • KMOP

  Το ΚΜΟΠ- Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, που ιδρύθηκε το 1977, είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ανθρώπων μέσω της παροχής άμεσων κοινωνικών υπηρεσιών και της υλοποίησης κοινωνικών πρωτοβουλιών. Τα τελευταία χρόνια, το ΚΜΟΠ έχει εδραιώσει διεθνή παρουσία, δραστηριοποιούμενο σήμερα σε 7 χώρες και λειτουργώντας μόνιμα γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Βρυξέλλες και τα Σκόπια. Ο οργανισμός έχει ως αποστολή να επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων και αποτελεσματικού σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής. Δουλεύοντας με την κοινωνία και για την κοινωνία, οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων του KMOP. Ο οργανισμός υποστηρίζει ενεργά τα άτομα και τις κοινότητες παρέχοντας άμεσες κοινωνικές υπηρεσίες, εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα και προσφέροντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η εκτεταμένη ερευνητική του ικανότητα σε συνδυασμό με τη στενή αλληλεπίδραση με την κοινωνία διασφαλίζει τη βαθιά κατανόηση των πραγματικών κοινωνικών προκλήσεων και με τη σειρά της οδηγεί σε σχεδιασμό πολιτικής αποτελεσματικό και με αντίκτυπο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, το KMOP έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες με αντίκτυπο, οι οποίες υποστηρίζονται από θεσμικούς και ιδιωτικούς χορηγούς.

 • IVEPE-SEV

  Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1980 από μια ομάδα μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών, μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ). Το IVEPE-SEV παρέχει αξιόπιστη, ευρέως αναγνωρισμένη και υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση σε εργαζόμενους/ες, ανέργους/ες, αυτοαπασχολούμενους/ες και άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  Το IVEPE-SEV είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης πανελλήνιας φήμης αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς διεθνούς κύρους (BINDT, IASSC κ.λπ.), παρέχοντας στα εκπαιδευόμενα άτομα διεθνώς αναγνωρισμένες υπηρεσίες.

 • PAPHOS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Λειτουργεί βάσει ειδικού νόμου, του Νόμου περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του 1968 (Ν. 56/1968 ) και είναι οικονομικά ανεξάρτητο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε επιρροή από το κράτος.

  Το ΕΒΕΠ είναι ο σύνδεσμος των Κυπρίων επιχειρηματιών της Πάφου, τα συμφέροντα των οποίων προωθεί, καταθέτοντας στην κυβέρνηση και τη Βουλή, μέσω του Κεντρικού Επιμελητηρίου, τις θέσεις και τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

  Οι οικονομικοί πόροι του Επιμελητηρίου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του και από τα έσοδα από την έκδοση πιστοποιητικών προέλευσης, καθώς και από μια σειρά άλλων υπηρεσιών που παρέχει.

  Σήμερα το PCCI αριθμεί περισσότερα από 550 μέλη.

 • ADECCO TRAINING SRL

  Το Adecco Training (100% μέλος του Adecco Group) είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κατάρτισης στην Ιταλία. Από το 2001 προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού, ανώτερης και δια βίου εκπαίδευσης, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για την ανάλυση, τη συμβουλευτική και την υλοποίηση σχεδίων ανάπτυξης και ανταγωνισμού χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογική προσέγγιση βασισμένη στην καινοτομία. Το Adecco Training υιοθετεί μια διδακτική μεθοδολογία που τοποθετεί τον/τη συμμετέχοντα/ουσα ενεργά στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής εμπειρίας και καθιστά το άτομο υπεύθυνο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Το Adecco Training Italy είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υποστήριξη έργων σε επίπεδο ΕΕ. Η ταχεία ένταξη στην αγορά εργασίας νέων και ευάλωτων ατόμων, η απασχολησιμότητα και η ένταξη στην αγορά εργασίας, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι μερικά από τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκε ο οργανισμός σε πρόσφατα έργα που υλοποίησε.

 • Center for New Initiatives (CNI)

  Το Κέντρο Νέων Πρωτοβουλιών (CNI) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1994 για να υποστηρίξει την οικοδόμηση της δημοκρατίας στην Κροατία, έχει ηγηθεί εκλογικών εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης, εκστρατειών για τα δικαιώματα των γυναικών, των μεταναστών/ριών και των ασυνόδευτων παιδιών.

  Βασίζεται στην πλούσια εμπειρία του Δικτύου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για Θέματα Φύλου (CEEGN) που ιδρύθηκε το 1994 και προώθησε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

  Μια εμβληματική δραστηριότητά του είναι το ετήσιο σχολείο της Korčula που πραγματοποιείται στην Κροατία και είναι αφιερωμένο στις τρέχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές τάσεις μέσα από το πρίσμα της ισότητας των φύλων.

 • CGIL-TOSCANA

  CGIL TOSCANA

  Το CGIL TOSCANA είναι μια ιταλική περιφερειακή συνδικαλιστική συνομοσπονδία που εκπροσωπεί εργαζόμενους από όλες τις βιομηχανικές
  και τους τομείς των υπηρεσιών. Παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της εργασίας από την ελεύθερη και άνευ όρων λειτουργία της αγοράς. Αυτό το κάνει μέσω του αδιάκοπου έργου της οικοδόμησης και της ανοικοδόμησης της αλληλεγγύης στους χώρους εργασίας και μεταξύ των εργαζομένων και μέσω της καθημερινής πρακτικής που συνίσταται στη δέσμευση της εκπροσώπησης και της διαπραγμάτευσης.
  Συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με θεσμικά όργανα και εταιρείες για τη δημιουργία και τη διάδοση μιας κουλτούρας ισότητας των φύλων.
  Ο ρόλος του στο έργο θα είναι η άμεση υποστήριξη και συμμετοχή των εργοδοτών/ριών και το άνοιγμα ενός Helpdesk, καθώς και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας στον εταιρικό τομέα και στην κοινωνία ευρύτερα.

 • DAF – united against violence

  Το “DAF – Ενωμένοι/ες κατά της βίας ” (Βουλγαρία) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, με έδρα το Plovdiv της Βουλγαρίας, που εργάζεται για την προώθηση, την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους σε μια δίκαιη και αμερόληπτη κοινωνία.

  Επικεντρώνεται στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνία της Βουλγαρίας και στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση του κοινού σχετικά με τη βία και τις έμφυλες διακρίσεις.

  Το DAF επιθυμεί να αποτελέσει εθνικό ηγετικό παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή του έργου Teamwork 2 στη Βουλγαρία καθώς διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο στην παροχή βοήθειας σε μεγάλες εταιρείες για την εισαγωγή προτύπων ισότητας των φύλων και μη διάκρισης.

 • SINDIKAT OBRAZOVANIE KAM KT PODKREPA (SEP)

  Συνδικάτο “Εκπαίδευση” (SEP), Βουλγαρία, είναι μέρος της Συνομοσπονδίας του Συνδικάτου Εργασίας Podkrepa. Συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής όσον αφορά τις αλλαγές στην ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική και συμμετέχει στην ανάπτυξη πολιτικής. Το Podkrepa είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Επιτροπής Εκπαίδευσης μαζί με 132 συνδικάτα εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη, καθώς και μέλος της Education International – της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης εκπαιδευτικών. Έχει πάνω από 20.000 μέλη από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο ρόλος της SEP στο έργο θα είναι να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές του έργου, καθώς και να προσεγγίσει και να εμπλέξει ως πολλαπλασιαστές και άλλα συνδικάτα που είναι μέλη της Εργατικής Συνομοσπονδίας Podkrepa.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : CERV-2022-DAPHNE 101094241
Copyright © | Privacy policy