Accessibility Tools

 • bg
 • ca
 • el
 • en
 • fr
 • hr
 • it
 • Reforçar els mecanismes de prevenció i protecció contra l’assetjament sexual al lloc de treball a través del desenvolupament de capacitats i la col·laboració entre institucions

  Objectiu

  El projecte té com a finalitat tractar l’assetjament sexual (AS) al lloc de treball, que es un tipus de violència masclista molt habitual i que no se sol denunciar a la UE. El projecte TEAMWORK 2 és la continuació del projecte TEAMWORK 1 finançat pel programa Drets, Igualtat i Ciutadania (finalitzat l’abril de 2022). Gràcies a les activitats d’investigació d’aquest projecte, s’ha pogut entendre millor el problema de l’assetjament sexual al lloc de treball i s’han pogut establir unes recomanacions per poder abordar millor aquest problema a nivell local i nacional.

  El projecte Teamwork 2 recull els objectius següents:

  1. Polir la prevenció i el tractament de l’assetjament sexual al lloc de treball desenvolupant les capacitats dels agents multiplicadors, que ajudaran les empreses i organitzacions a adoptar polítiques internes efectives (WP2).
  2. Millorar la protecció de les víctimes/supervivents i animar-les a denunciar utilitzant serveis nous accessibles per a tothom (WP3).
  3. Reforçar la col·laboració entre institucions i desenvolupar xarxes locals/regionals/nacionals que contribueixin a prevenir i reduir el problema (WP3, WP4).

  Per últim, el principi horitzontal d’aquest projecte és fomentar l’equitat de gènere, la diversitat i la no-discriminació.

  Context

  Quin problema vol abordar aquest projecte?

  Amb TEAMWORK 1 es va demostrar que l’assetjament sexual és un problema persistent a la UE, i els factors que hi contribueixen són similars en tots els països. Els factors principals són 1) la fragilitat del sistema de protecció en els quatre països (fragmentació de les lleis, limitació a l’hora d’implementar les lleis, poca cooperació entre les parts interessades en prevenir l’AS i baixa resposta a nivell local, regional i nacional), 2) poc coneixement del problema per part de l’empresa i els treballadors i les treballadores, cosa que es relaciona amb la poca quantitat de denuncies i la falta d’estadístiques fiables, i 3) la falta d’estructures que contribuirien a la prevenció i detecció anticipada de l’AS a la feina.

  Així doncs, TEAMWORK 2 plantejarà les necessitats principals identificades en els informes d’investigació del projecte anterior:

  • Conscienciar a l’empresa i a la plantilla i treballar en desenvolupar capacitats per fer front al problema
  • Millorar la prevenció i el tractament
  • Apropar totes les parts interessades i crear xarxes locals/regionals/nacionals per aconseguir erradicar el problema

  Objectius

  Per iniciar el projecte es realitzarà una formació de formadors/es i multiplicadors/es (WP2) per planificar els seminaris de desenvolupament de capacitats per a empreses (WP3) dins del procés de provisió de serveis d’atenció a les víctimes (WP3) i a l’hora de recollir dades per mesurar l’impacte de la intervenció.

  Es crearan indicadors de gènere específics per assegurar una participació igualitària i no-discriminatòria que arribi a dones, homes i persones amb identitats de gènere diverses, persones amb diversitat funcional i persones pertanyents a altres grups minoritaris.

  TEAMWORK 2 completarà les tasques següents per a un canvi sistèmic: 

  1. Desenvolupar les capacitats dels multiplicadors i fomentar la col·laboració entre institucions per promoure les millors pràctiques i optimitzar les polítiques de prevenció nacionals. Formació de formadors/es (WP2)
  2. Millorar la protecció de les persones supervivents de violència introduint i difonent serveis nous (WP3)
  3. Comunicar i difondre a nivell transnacional per assegurar la transferibilitat i explotació de les eines, les estratègies i els resultats del projecte (WP4)

  Entitats Sòcies

  • Diesis

   Fundada l’any 1997, Diesis Network és una de les xarxes més àmplies especialitzades en donar suport al desenvolupament de l’economia social, l’emprenedoria social i la innovació social. L’objectiu de Diesis Network és contribuir al creixement de l’economia social a Europa i a tot el món. Amb els/les nostres membres, ajudem a desenvolupar l’economia social, l’emprenedoria social i la innovació social compartint coneixements a través de l’aprenentatge entre iguals, el desenvolupament de capacitats i els intercanvis de bones pràctiques i recerca entre sectors i països.

   Com que comptem amb una gran varietat de perfils, contextos i orígens, el nostre equip està compromès en implementar activitats de coneixement com ara formacions, disseny de projectes, consultories i serveis d’assessorament, servei tècnic i recerca. Som una empresa d’economia social i el nostre objectiu principal és atendre els/les nostres membres en comptes de maximitzar els beneficis. Un dels nostres principis és “Igualtat i drets”, que té com a objectiu fomentar l’equitat de gènere i els drets humans.

  • Yambol Chamber of Commerce and Industry /YCCI/, Bulgaria

   La Càmera de Comerç i Indústria de Iàmbol /YCCI/, de Bulgària, és una organització d’emprenedors/es de la zona de Iàmbol fundada l’any 1993. Es una estructura regional independent de la Càmera de Comerç i Indústria de Bulgària. La missió de la Càmera és fomentar l’expansió d’un entorn econòmic favorable per al desenvolupament empresarial i facilitar diverses activitats empresarials. La Càmera dona suport, fomenta, representa i protegeix els interessos econòmics dels seus membres, els ofereix diversos serveis i impulsa la integració europea i internacional a nivell regional. La YCCI juga un paper clau a l’hora de definir les polítiques regionals en el camp de l’economia, l’educació i el comerç.

   La YCCI és una organització empresarial nacional, per tant, avalua l’opinió de les empreses de la regió sobre el reglament de Bulgària i les polítiques de la Unió Europea a través de les seves estructures i participant en diversos fòrums, proposant canvis per millorar el desenvolupament de la legislació econòmica.

  • Surt

   SURT és una organització de dones amb seu a Barcelona, Espanya, amb 30 anys d’experiència que treballa per l’empoderament de les dones. Des dels inicis, el 1993, SURT ha sigut una organització de dones compromesa amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social, amb una gestió transparent, professional i socialment eficient.

   L’organització treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar la discriminació per raó de sexe i gènere, fomentar l’equitat de gènere i l’empoderament, autonomia i el lideratge de les dones des d’un punt de vista comprensiu que inclou les diferents dimensions de l’empoderament: l’empoderament econòmic, personal, comunitari, social i polític.

  • CARDET

   CARDET és el centre líder de recerca i desenvolupament de la regió del Mediterrani. Té experiència a nivell global en educació d’adults, aprenentatge del llenguatge, destresa digital, inclusió i desenvolupament de capacitats. CARDET és el centre independent sense ànim de lucre més important amb seu a Xipre i està afiliat independentment a universitats i institucions de tot el món, com la Universitat de Yale, la Universitat de Nicòsia i el Consell Internacional de Mitjans Educatius. El nostre equip, juntament amb l’EAEA, acaba de desenvolupar l’estratègia d’aprenentatge al llarg de la vida 2021-2027 per a Xipre, que ha captat l’atenció de diversos ministeris, institucions governamentals, socis i altres entitats públiques i privades.

  • Oxfam

   Oxfam és una confederació internacional de 20 organitzacions que treballen amb entitats sòcies i comunitats locals en més de 80 països. La missió d’Oxfam és viure en un món sense pobresa on es valori i es tracti a totes les persones de la mateixa manera perquè puguin gaudir de tots els seus drets i influir en decisions que afecten les seves vides.

   Oxfam Itàlia està involucrada en programes nacionals i internacionals per ajudar gent vulnerable en situacions d’emergència (crisis migratòries i desastres naturals). Els proporcionen menjar, refugi i accés a aigua potable. Oxfam Itàlia posa en marxa projectes nacionals i internacionals amb sòcies i institucions per fer front a la violència de gènere i empoderar dones, noies i persones LGBTQI+ perquè tinguin igualtat d’oportunitats i drets. Col·laboren amb diverses entitats sòcies d’Itàlia i d’arreu del món (organitzacions que lluiten pels drets de les dones, organitzacions per a la societat civil i moviments feministes).

  • KMOP

   KMOP, creada l’any 1977, és una de les organitzacions no governamentals més antigues de Grècia. Té experiència en ajudar persones oferint serveis socials i implementant iniciatives socials. En els últims anys, KMOP s’ha expandit a nivell internacional i a dia d’avui té activitat en set països i oficines permanents a Atenes, Tessalònica, Brussel·les i Skopje. La missió de l’organització és produir un impacte positiu en la societat a través d’intervencions innovadores i un disseny de polítiques socials efectiu. Treballen amb i per a la societat, així que les accions de KMOP estan liderades per persones. L’organització dona suport de manera activa a individus i comunitats a través de serveis socials, programes innovadors i oportunitats educatives. La seva extensa capacitat de recerca mesclada amb la interacció propera amb la societat ajuda a entendre les barreres socials i a dissenyar una política impactant i efectiva. Durant els últims 15 anys, KMOP ha posat en marxa més de 300 iniciatives que han tingut molta repercussió i que han comptat amb suport institucional i donacions privades.

  • IVEPE-SEV

   L’Institut d’Estudis i Formació Empresarial i Industrial (IVEPE) és una organització educativa sense ànim de lucre fundada l’any 1980 per un grup de grans industries gregues seguint la iniciativa de la Federació Hel·lènica d’Empreses (SEV). L’IVEPE-SEV ofereix formació professional de qualitat i educació per a assalariats/des, gent a l’atur, autònoms/es i persones de grups socials vulnerables a Grècia i a l’estranger.

   L’IVEPE-SEV és un centre de formació professional de gran reputació a nivell nacional que pertany a l’Organització Nacional per a la Certificació de Qualificacions i Orientació Professional (EOPPEP) del Ministeri d’Educació, Recerca i Assumptes Religiosos i col·labora amb institucions educatives i organitzacions de prestigi internacional (BINDT, IASSC, etc.) per oferir als usuaris serveis reconeguts a nivell internacional.

  • PAPHOS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

   La Càmera de Comerç i Indústria de Pafos és una entitat legal regulada pel dret privat. Opera sota les directrius d’una llei especial, la Llei de càmeres de comerç i indústria, del 1968 (Llei 56/1968), i es independent a nivell financer i lliure de tota influència estatal.

   La PCCI és l’associació d’empresaris xipriotes de Pafos que interactua amb el govern i el parlament, a través de la Càmera Central, per expressar la posició i el punt de vista de la comunitat empresarial.

   La Càmera es finança gràcies a la subscripció dels seus/de les seves membres i als beneficis d’expedir certificats d’origen i molts altres serveis que ofereixen.

   A dia d’avui, la PCCI compta amb més de 550 membres.

  • ADECCO TRAINING SRL

   Adecco Training (100% The Adecco Group) és un dels proveïdors de formació més grans d’Itàlia. Des del 2001, ofereix un servei d’orientació complet, educació superior i contínua i és un punt de referència per a l’anàlisi, l’aconsellament i la implementació de projectes de creixement. És una empresa molt competitiva pels seus mètodes estratègics basats en la innovació. Adecco Training fa servir una metodologia educativa que posiciona a la persona participant al centre de l’experiència educativa i la fa responsable del desenvolupament de les seves pròpies habilitats. Adecco Training Itàlia s’encarrega de dissenyar i donar suport a projectes a nivell de la UE. La incorporació ràpida del jovent i persones vulnerables al mercat laboral, la integració al món laboral i els coneixements digitals són alguns dels temes abordats en els seus últims projectes.

  • Center for New Initiatives (CNI)

   El Centre de Noves Iniciatives (CNI) és una organització independent sense ànim de lucre que es va fundar l’any 1994 per ajudar a construir la democràcia a Croàcia. Ha liderat campanyes electorals i campanyes pels drets de les dones, de les persones migrades i dels/de lesmenors no acompanyats/des.

   Té com a base la rica experiència de la Xarxa CEE per qüestions de gènere (CEEGN), fundada l’any 1994, que promovia la democràcia, els drets humans i l’equitat de gènere a l’Europa central i de l’est en concordança amb els valors europeus i l’estratègia d’equitat de gènere de la UE.

   La seva activitat principal és l’Escola Korčula, unes jornades de reflexió que se celebren cada any a Croàcia i que estan dedicades a les tendències socials, econòmiques i polítiques actuals vistes des de l’equitat de gènere. Les direccions del CNI i la CEEGN tenen un gran compromís i experiència a l’hora de treballar amb organitzacions multilaterals, organitzacions no governamentals i de forjar societats nacionals i internacionals.

  • CGIL-TOSCANA

   CGIL TOSCANA

   CGIL TOSCANA és una confederació sindical regional italiana que representa els treballadors i treballadores del sector industrial i del sector de serveis. Juga un paper molt important a l’hora de protegir els/les treballadors/es del funcionament lliure i incondicional del mercat. Això ho aconsegueix a base d’un esforç continu per construir i reconstruir solidaritat al lloc de treball i entre la plantilla i d’una pràctica diària basada en el compromís i la negociació.

   Negocia amb institucions i empreses per crear i difondre una cultura d’equitat de gènere. El seu paper en el projecte serà donar suport i motivar els/les treballadors/es obrint un servei d’atenció a l’usuari i conscienciant sobre l’AS al lloc de treball al sector corporatiu i a tota la societat.

  • DAF – united against violence

   DAF – unides contra la violència és una organització no governamental sense ànim de lucre amb seu a Plovdiv, Bulgària, que treballa per promoure, protegir i empoderar dones i noies en tots els àmbits de la vida pública i privada perquè exprimeixin el seu potencial en una societat justa i imparcial. Se centren en fomentar l’equitat de gènere en la societat búlgara i conscienciar sobre la violència de gènere i la discriminació. La DAF serà la líder nacional per implementar Teamwork 2 a Bulgària amb èxit: té una llarga trajectòria ajudant grans empreses a introduir l’equitat de gènere i els estàndards de no discriminació.

   Ens especialitzem en treballar amb la legislació búlgara sobre la violència contra les dones i les noies, la discriminació i l’ús d’eines nacionals i internacionals per protegir els drets humans, com ara el Tribunal Europeu de Drets Humans, la CEDAW, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (ICCPR) o la llei europea.

  • SINDIKAT OBRAZOVANIE KAM KT PODKREPA (SEP)

   El sindicat d’educació de Bulgària (SEP) forma part del Sindicat Podkrepa. Treballa juntament amb el Ministeri d’Educació i Ciència i el Ministeri de Treball i Política Social per canviar la política educativa actual i desenvolupar altres polítiques. Podkrepa és un dels membres del Comitè Sindical Europeu d’Educació, que té un total de 132 sindicats europeus de docents afiliats. També és membre d’Educació Internacional, l’organització de docents internacional més gran del món. Compta amb més de 20 000 membres individuals de diversos països. El rol del SEP en aquest projecte serà conscienciar sobre les millors pràctiques del projecte i arribar a multiplicadors d’altres sindicats membres del Sindicat Podkrepa.

  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : CERV-2022-DAPHNE 101094241
  Copyright © | Privacy policy